ÜRÜNLERİMİZ

MEDYA

İLETİŞİM

+90 258 371 93 20

Asetik Asit

CAS Numarası: 64-19-7

Nedir? 

Asetik asit, karboksilik asitler sınıfına ait renksiz, sıvı halde bulunan organik bir asittir. Sirkenin ana bileşeni olarak bilinse de, aslında endüstriyel alanda birçok kullanımı vardır.

Formül: CH₃COOH

Temel Özellikleri: Keskin ve tanıdık bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur ve su ile kolayca karışabilir. Diğer organik çözücülerle de karışabilir.

Kullanım Alanları:

  • Tekstil Sektörü: Kumaşların boyanmasında, renklerin sabitlenmesinde ve liflerin özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılır.
  • Gıda Sektörü: Sirke üretiminde ana bileşen olarak yer alır.
  • Kimya Sektörü: Plastik ve polimer üretiminin yanı sıra birçok kimyasal süreçte ara madde olarak kullanılır.

MEDYA

İLETİŞİM

+90 258 371 93 20