ZGK GÖKŞİN KİMYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ. olarak; çevreye olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinci sürdürmek ve geliştirmek için, çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir Dünya bırakabilmek adına uygulanan tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek; gerekliliklerini yerine getiriyoruz.

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan veya oluşabilecek tüm çevresel etkilerimizi minimalize etmeyi, karbon ayak izimizi sıfırlamayı/sınırlamayı; bununla birlikte, bu bilinç kapsamında istikrarla belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, firma gelişimimize paralel olarak, çevresel performansımızın rutin olarak iyileştirilmesini ilke ediniyoruz.

ZGK GÖKŞİN KİMYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ. olarak bu bağlamda;

Faaliyetlerimizin her aşamasında, çevre bilincinin gelişmesi ve güçlenmesini ilke edineceğimizi,

Çevre Yönetim Sistemi’mizi kurduğumuz temel ve ilkeler kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı ve yenilemez doğal kaynakların kullanımını minimum seviyede sınırlamak, doğaya zarar verebilecek potansiyel riskleri önlemek gibi uygulamalarımızda daima ileriye dönük iyileştirmeler yapacağımızı,

Resmi/gönüllü kurum ve kuruluşların yanı sıra, toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak yerli ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun olarak çevresel etkileri en aza indirmek suretiyle doğayı ve çevreyi koruyacağımızı,

Hizmetlerimizde daima gelişmiş ve uygun teknoloji seçimini tercih etmeyi ve bunun sonucunda enerji tasarrufu ederek, enerji ve yenilenemez doğal kaynak israfını önlemeyi, atıkların azaltılmasını, geri dönüşüm yoluyla doğaya yeniden kazandırılmasını sağlayacak aksiyonların alınacağını,

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen ve gelişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda, çevre ve insan sağlığının korunması için çalışanların eğitim ve uygulamalara etkin katılımını sağlayarak; dinamik bir ‘Çevre Yönetim Sistemi’ uygulamasına öncelik vereceğimizi taahhüt ederiz.

MEDYA

İLETİŞİM

+90 258 371 93 20