MEDYA

İLETİŞİM

+90 258 371 93 20

Sürdürülebilirlik, Gökşin Kimya’nın iş yapış tarzının temel bir unsurudur. Firmamız, kimyasal ürünlerin üretimi ve tedariki alanında bir öncü olarak, çevresel ve toplumsal sorumluluğun bilincinde hareket etmektedir. Gökşin Kimya’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevre ve toplumla uyumlu bir şekilde büyümeyi ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefler.

 

Çevresel Sürdürülebilirlik: Gökşin Kimya, iş süreçlerinin her aşamasında çevreye olan etkileri en aza indirmeyi amaçlar. Karbon ayak izini azaltma, enerji tasarrufu sağlama ve atıkları minimum seviyeye indirme gibi uygulamalar, çevresel sürdürülebilirlik için temel taşlardır. Geri dönüşüme odaklanarak doğal kaynakların sınırlı kullanımını kısıtlamayı hedefleriz.

Toplumsal Sürdürülebilirlik: Gökşin Kimya, toplumun her kesimiyle iş birliği yaparak yerel ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun bir şekilde çevresel etkileri minimize etme taahhüdünü sürdürür. Ayrıca, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmesini ve güçlenmesini teşvik ederiz. Eğitim ve uygulamalara aktif katılım, dinamik bir Çevre Yönetim Sistemi’nin temelini oluşturur.

Ekonomik Sürdürülebilirlik: İş modelimiz, müşteri dostu ve çözüm odaklıdır. Müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunarken rekabetçi fiyatlarla hizmet veririz. Ayrıca, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle uzun vadeli ve adil ilişkiler geliştiririz. Bu, ekonomik sürdürülebilirliğin temelini oluşturur.

Gökşin Kimya, sürdürülebilirlik ilkesini iş yapış tarzımızın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul eder. Sürdürülebilirlik, sadece işimizin bir parçası değil, aynı zamanda kimlik ve değerlerimizin bir yansımasıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunmak ve çevre ve toplum için olumlu bir etki yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ederiz. Gökşin Kimya olarak, sürdürülebilirlik için işimizi şekillendiriyor ve bu taahhüdü her aşamada yerine getiriyoruz.

MEDYA

İLETİŞİM

+90 258 371 93 20